Mattheus 25:41

SVDan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker[hand zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten! in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
Steph τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε απ εμου οι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
Trans.tote erei kai tois ex euōnymōn poreuesthe ap emou oi katēramenoi eis to pyr to aiōnion to ētoimasmenon tō diabolō kai tois angelois autou

Algemeen

Zie ook: Demonen, Engelen
Psalm 6:9, Jesaja 30:33, Mattheus 7:23, Lukas 13:25, Lukas 13:27, Openbaring 19:20

Aantekeningen

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker[hand zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten! in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Dan
ερει
zal Hij zeggen

-
και
ook
τοις
-
εξ
tot degenen, die ter
ευωνυμων
linker
πορευεσθε
Gaat weg

-
απ
van
εμου
Mij
οι
-
κατηραμενοι
gij vervloekten

-
εις
in
το
-
πυρ
vuur
το
-
αιωνιον
het eeuwige
το
-
ητοιμασμενον
bereid is

-
τω
-
διαβολω
hetwelk den duivel
και
en
τοις
-
αγγελοις
engelen
αυτου
zijn

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker[hand zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten! in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!