Mattheus 26:68

SVEn anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus! wie is het, die U geslagen heeft?
Steph και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων μητι εγω ειμι κυριε
Trans.legontes prophēteuson ēmin christe tis estin o paisas se

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Job 16:10, Lukas 22:64, Johannes 19:3

Aantekeningen

En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus! wie is het, die U geslagen heeft?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντες
zeggende

-
προφητευσον
Profeteer

-
ημιν
ons
χριστε
Christus
τις
wie
εστιν
is het

-
ο
-
παισας
geslagen heeft

-
σε
die

En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus! wie is het, die U geslagen heeft?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!