Mattheus 27:10

SVEn hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
Steph και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος
Trans.kai edōkan auta eis ton agron tou kerameōs katha synetaxen moi kyrios

Algemeen

Zie ook: Pottenbakker
Zacharia 11:13

Aantekeningen

En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδωκαν
gegeven

-
αυτα
hebben dezelve
εις
voor
τον
-
αγρον
den akker
του
-
κεραμεως
des pottenbakkers
καθα
volgens
συνεταξεν
bevolen heeft

-
μοι
hetgeen mij
κυριος
de Heere

En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!