Mattheus 27:21

SVEn de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.
Steph αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον βαραββαν
Trans.apokritheis de o ēgemōn eipen autois tina thelete apo tōn dyo apolysō ymin oi de eipon barabban

Algemeen

Zie ook: Bar-abbas

Aantekeningen

En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
ηγεμων
de stadhouder
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
τινα
Welken
θελετε
wilt gij

-
απο
van
των
-
δυο
deze twee
απολυσω
zal loslaten

-
υμιν
dat ik
οι
-
δε
En
ειπον
zij zeiden

-
βαραββαν
Bar-abbas

En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!