Mattheus 27:23

SVDoch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!
Steph ο δε ηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω
Trans.o de ēgemōn ephē ti gar kakon epoiēsen oi de perissōs ekrazon legontes staurōthētō

Algemeen

Zie ook: Kruisiging

Aantekeningen

Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Doch
ηγεμων
de stadhouder
εφη
zeide

-
τι
Wat
γαρ
heeft Hij dan
κακον
kwaads
εποιησεν
gedaan

-
οι
-
δε
En
περισσως
te meer
εκραζον
zij riepen

-
λεγοντες
zeggende

-
σταυρωθητω
Laat Hem gekruisigd worden

-

Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!