Mattheus 27:27

SVToen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende.
Steph τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν
Trans.tote oi stratiōtai tou ēgemonos paralabontes ton iēsoun eis to praitōrion synēgagon ep auton olēn tēn speiran

Algemeen

Zie ook: Ambtenaar, Heerser, Stadhouder, Jezus Christus, Soldaten
Markus 15:16, Johannes 19:2

Aantekeningen

Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
οι
-
στρατιωται
de krijgsknechten
του
-
ηγεμονος
des stadhouders
παραλαβοντες
namen

-
τον
-
ιησουν
Jezus
εις
met zich in
το
-
πραιτωριον
het rechthuis
συνηγαγον
en vergaderden

-
επ
over
αυτον
Hem
ολην
de ganse
την
-
σπειραν
bende

Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!