Mattheus 27:31

SVEn toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.
Steph και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι
Trans.kai ote enepaixan autō exedysan auton tēn chlamyda kai enedysan auton ta imatia autou kai apēgagon auton eis to staurōsai

Algemeen

Zie ook: Kleding

Aantekeningen

En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
ενεπαιξαν
bespot hadden

-
αυτω
zij Hem
εξεδυσαν
deden zij

-
αυτον
Hem
την
-
χλαμυδα
den mantel
και
en
ενεδυσαν
deden

-
αυτον
Zijn
τα
-
ιματια
klederen
αυτου
Hem
και
en
απηγαγον
heen

-
αυτον
Hem
εις
om
το
-
σταυρωσαι
te kruisigen

-

En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!