Mattheus 27:45

SVEn van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Steph απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας εννατησ
Trans.apo de ektēs ōras skotos egeneto epi pasan tēn gēn eōs ōras ennatēs̱

Algemeen

Zie ook: Duisternis, Golgotha (duisternis), Tijd, Zonsverduistering
Markus 15:33, Lukas 23:44

Aantekeningen

En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απο
van
δε
En
εκτης
de zesde
ωρας
ure
σκοτος
duisternis
εγενετο
aan werd er

-
επι
over
πασαν
de gehele
την
-
γην
aarde
εως
tot
ωρας
ure
ενατης
de negende

En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!