Mattheus 27:48

SVEn terstond een van hen [toe]lopende, nam een spons, en [die] met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.
Steph και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον
Trans.kai eutheōs dramōn eis ex autōn kai labōn spongon plēsas te oxous kai peritheis kalamō epotizen auton

Algemeen

Zie ook: Edik, Azijn, Pasen (flora), Riet
Psalm 69:22, Mattheus 27:34, Johannes 19:29

Aantekeningen

En terstond een van hen [toe]lopende, nam een spons, en [die] met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
δραμων
lopende

-
εις
een
εξ
van
αυτων
hen
και
-
λαβων
nam

-
σπογγον
een spons
πλησας
gevuld hebbende

-
τε
en
οξους
met edik
και
-
περιθεις
stak ze op

-
καλαμω
een rietstok
εποτιζεν
en gaf

-
αυτον
Hem

En terstond een van hen [toe]lopende, nam een spons, en [die] met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!