Mattheus 28:18

SVEn Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Steph και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης
Trans.kai proselthōn o iēsous elalēsen autois legōn edothē moi pasa exousia en ouranō kai epi gēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Psalm 8:7, Mattheus 11:27, Lukas 10:22, Johannes 3:35, Johannes 17:2, 1 Corinthiers 15:27, Efeziers 1:22, Hebreeen 2:8

Aantekeningen

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
bij hen komende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ελαλησεν
sprak

-
αυτοις
tot hen
λεγων
zeggende

-
εδοθη
is gegeven

-
μοι
Mij
πασα
alle
εξουσια
macht
εν
in
ουρανω
hemel
και
en
επι
op
γης
aarde

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!