Mattheus 28:5

SVMaar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
Steph αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε
Trans.apokritheis de o angelos eipen tais gynaixin mē phobeisthe ymeis oida gar oti iēsoun ton estaurōmenon zēteite

Algemeen

Zie ook: Engelverschijningen, Jezus Christus
Markus 16:6, Lukas 24:4

Aantekeningen

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
Maar
ο
Die
αγγελος
de engel
ειπεν
zeide

-
ταις
-
γυναιξιν
tot de vrouwen
μη
niet
φοβεισθε
Vreest

-
υμεις
gijlieden
οιδα
ik weet

-
γαρ
want
οτι
dat
ιησουν
Jezus
τον
-
εσταυρωμενον
gekruisigd was

-
ζητειτε
gij zoekt

-

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!