Mattheus 28:9

SVEn als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot [Hem] komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
Steph ωσ δε επορευοντο απαγγειλαι τοισ μαθηταισ αυτου και ιδου ο ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω
Trans.ōs̱ de eporeuonto apangeilai tois̱ mathētais̱ autou kai idou o iēsous apēntēsen autais legōn chairete ai de proselthousai ekratēsan autou tous podas kai prosekynēsan autō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (verschijningen)
Markus 16:9, Johannes 20:14

Aantekeningen

En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot [Hem] komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
επορευοντο
zij heengingen

-
απαγγειλαι
te boodschappen

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
om Zijn
και
-
ιδου
ziet

-
ιησους
Jezus
απηντησεν
ontmoet

-
αυταις
Hem
λεγων
zeggende

-
χαιρετε
Weest gegroet

-
αι
-
δε
En
προσελθουσαι
zij, tot komende

-
εκρατησαν
grepen

-
αυτου
Zijn
τους
-
ποδας
voeten
και
en
προσεκυνησαν
aanbaden

-
αυτω
is haar

En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot [Hem] komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!