Mattheus 2:8

SVEn hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.
Steph και πεμψας αυτους εις βηθλεεμ ειπεν πορευθεντες ακριβωσ εξετασατε περι του παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε μοι οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω
Trans.kai pempsas autous eis bēthleem eipen poreuthentes akribōs̱ exetasate peri tou paidiou epan de eurēte apangeilate moi opōs kagō elthōn proskynēsō autō

Algemeen

Zie ook: Aanbidden, Bethlehem (in Juda), Magoi, Wijzen uit het Oosten

Aantekeningen

En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πεμψας
zendende

-
αυτους
hen
εις
naar
βηθλεεμ
Bethlehem
ειπεν
zeide

-
πορευθεντες
Reist heen

-
ακριβως
naarstiglijk
εξετασατε
en onderzoekt

-
περι
naar
του
-
παιδιου
dat Kindeken
επαν
als
δε
en
ευρητε
gij Het zult gevonden hebben

-
απαγγειλατε
boodschapt

-
μοι
het mij
οπως
opdat
καγω
ik ook
ελθων
kome

-
προσκυνησω
aanbidde

-
αυτω
en Datzelve

En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!