Mattheus 4:3

SVEn de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
Steph και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται
Trans.kai proselthōn autō o peirazōn eipen ei yios ei tou theou eipe ina oi lithoi outoi artoi genōntai

Algemeen

Zie ook: Brood, satan
Lukas 4:3

Aantekeningen

En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide:
Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
gekomen zijnde

-
αυτω
tot Hem
ο
-
πειραζων
de verzoeker

-
ειπεν
zeide

-
ει
Indien
υιος
Zoon
ει
zijt

-
του
-
θεου
Gij Gods
ειπε
zeg

-
ινα
dat
οι
-
λιθοι
stenen
ουτοι
deze
αρτοι
broden
γενωνται
worden

-

En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!