Mattheus 6:1

SVHebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
Steph προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις
Trans.prosechete tēn eleēmosynēn ymōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri ymōn tō en tois ouranois

Algemeen

Zie ook: Aalmoes

Overzicht


Aantekeningen

Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
Hebt acht

-
την
Die
ελεημοσυνην
aalmoes
υμων
dat gij uw
μη
niet
ποιειν
doet

-
εμπροσθεν
voor
των
-
ανθρωπων
de mensen
προς
om
το
-
θεαθηναι
gezien te worden

-
αυτοις
van hen
ει
-
δε
-
μηγε
-
μισθον
loon
ουκ
geen
εχετε
zo hebt gij

-
παρα
bij
τω
-
πατρι
Vader
υμων
uw
τω
-
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen

Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!