Mattheus 7:24

SVEen iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
Steph πας ουν οστις ακουει μου τους λογους τουτους και ποιει αυτους ομοιωσω αυτον ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν την οικιαν αυτου επι την πετραν
Trans.pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous omoiōsō auton andri phronimō ostis ōkodomēsen tēn oikian autou epi tēn petran

Algemeen

Zie ook: Huis
Jeremia 17:8, Lukas 6:47, Romeinen 2:13, Jakobus 1:25

Aantekeningen

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πας
Een iegelijk
ουν
dan
οστις
die
ακουει
hoort

-
μου
Mijn
τους
-
λογους
woorden
τουτους
deze
και
en
ποιει
doet

-
αυτους
dien
ομοιωσω
zal Ik vergelijken

-
αυτον
dezelve
ανδρι
man
φρονιμω
bij een voorzichtig
οστις
die
ωκοδομησεν
gebouwd heeft

-
την
-
οικιαν
huis
αυτου
zijn
επι
op
την
-
πετραν
een steenrots

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!