Nehemia 3:1

SVEn Eljasib, de hogepriester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren, en zij bouwden de Schaapspoort; zij heiligden ze, en richtten haar deuren op; ja, zij heiligden ze tot aan den toren Mea, tot aan den toren Hananeel.
WLCוַיָּ֡קָם אֶלְיָשִׁיב֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּדֹ֜ול וְאֶחָ֣יו הַכֹּהֲנִ֗ים וַיִּבְנוּ֙ אֶת־שַׁ֣עַר הַצֹּ֔אן הֵ֣מָּה קִדְּשׁ֔וּהוּ וַֽיַּעֲמִ֖ידוּ דַּלְתֹתָ֑יו וְעַד־מִגְדַּ֤ל הַמֵּאָה֙ קִדְּשׁ֔וּהוּ עַ֖ד מִגְדַּ֥ל חֲנַנְאֵֽל׃ ס
Trans.wayyāqām ’eləyāšîḇ hakōhēn hagāḏwōl wə’eḥāyw hakōhănîm wayyiḇənû ’eṯ-ša‘ar haṣṣō’n hēmmâ qidəšûhû wayya‘ămîḏû daləṯōṯāyw wə‘aḏ-miḡədal hammē’â qidəšûhû ‘aḏ miḡədal ḥănanə’ēl:

Algemeen

Zie ook: Hananeel, Hogepriester, Schaapspoort

Aantekeningen

En Eljasib, de hogepriester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren, en zij bouwden de Schaapspoort; zij heiligden ze, en richtten haar deuren op; ja, zij heiligden ze tot aan den toren Mea, tot aan den toren Hananeel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יָּ֡קָם

maakte zich op

אֶלְיָשִׁיב֩

En Eljasib

הַ

-

כֹּהֵ֨ן

-

הַ

-

גָּד֜וֹל

de hogepriester

וְ

-

אֶחָ֣יו

met zijn broederen

הַ

-

כֹּהֲנִ֗ים

de priesteren

וַ

-

יִּבְנוּ֙

en zij bouwden

אֶת־

-

שַׁ֣עַר

-

הַ

-

צֹּ֔אן

de Schaapspoort

הֵ֣מָּה

zij

קִדְּשׁ֔וּהוּ

heiligden

וַֽ

-

יַּעֲמִ֖ידוּ

ze, en richtten

דַּלְתֹתָ֑יו

haar deuren

וְ

-

עַד־

ze tot aan

מִגְדַּ֤ל

den toren

הַ

-

מֵּאָה֙

Mea

קִדְּשׁ֔וּהוּ

ja, zij heiligden

עַ֖ד

tot

מִגְדַּ֥ל

aan den toren

חֲנַנְאֵֽל

Hanáneël


En Eljasib, de hogepriester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren, en zij bouwden de Schaapspoort; zij heiligden ze, en richtten haar deuren op; ja, zij heiligden ze tot aan den toren Mea, tot aan den toren Hananeel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!