Nehemia 9:25

SVEn zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van alle goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijze, in menigte; en zij hebben gegeten, en zijn zat en vet geworden, en hebben in wellust geleefd, door Uw grote goedigheid.
WLCוַֽיִּלְכְּד֞וּ עָרִ֣ים בְּצֻרֹות֮ וַאֲדָמָ֣ה שְׁמֵנָה֒ וַיִּֽירְשׁ֡וּ בָּתִּ֣ים מְלֵֽאִים־כָּל־ט֠וּב בֹּרֹ֨ות חֲצוּבִ֜ים כְּרָמִ֧ים וְזֵיתִ֛ים וְעֵ֥ץ מַאֲכָ֖ל לָרֹ֑ב וַיֹּאכְל֤וּ וַֽיִּשְׂבְּעוּ֙ וַיַּשְׁמִ֔ינוּ וַיִּֽתְעַדְּנ֖וּ בְּטוּבְךָ֥ הַגָּדֹֽול׃
Trans.wayyiləkəḏû ‘ārîm bəṣurwōṯ wa’ăḏāmâ šəmēnâ wayyîrəšû bātîm məlē’îm-kāl-ṭûḇ bōrwōṯ ḥăṣûḇîm kərāmîm wəzêṯîm wə‘ēṣ ma’ăḵāl lārōḇ wayyō’ḵəlû wayyiśəbə‘û wayyašəmînû wayyiṯə‘adənû bəṭûḇəḵā hagāḏwōl:

Algemeen

Zie ook: Bomen, Huis, Olijfboom

Aantekeningen

En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van alle goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijze, in menigte; en zij hebben gegeten, en zijn zat en vet geworden, en hebben in wellust geleefd, door Uw grote goedigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַֽ

-

יִּלְכְּד֞וּ

ingenomen

עָרִ֣ים

steden

בְּצֻרוֹת֮

En zij hebben vaste

וַ

-

אֲדָמָ֣ה

land

שְׁמֵנָה֒

en een vet

וַ

-

יִּֽירְשׁ֡וּ

en erfelijk bezeten

בָּתִּ֣ים

huizen

מְלֵֽאִים־

vol

כָּל־

van alle

ט֠וּב

goed

בֹּר֨וֹת

bornputten

חֲצוּבִ֜ים

uitgehouwen

כְּרָמִ֧ים

wijngaarden

וְ

-

זֵיתִ֛ים

olijfgaarden

וְ

-

עֵ֥ץ

en bomen

מַאֲכָ֖ל

van spijze

לָ

-

רֹ֑ב

in menigte

וַ

-

יֹּאכְל֤וּ

en zij hebben gegeten

וַֽ

-

יִּשְׂבְּעוּ֙

en zijn zat

וַ

-

יַּשְׁמִ֔ינוּ

en vet geworden

וַ

-

יִּֽתְעַדְּנ֖וּ

en hebben in wellust geleefd

בְּ

-

טוּבְךָ֥

goedigheid

הַ

-

גָּדֽוֹל

door Uw grote


En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van alle goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijze, in menigte; en zij hebben gegeten, en zijn zat en vet geworden, en hebben in wellust geleefd, door Uw grote goedigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!