Openbaring 16:18

ABEr waren stemmen en donders en lichtflitsen en er gebeurde een grote aardbeving, zoals niet was gebeurd vanaf dat de mensen op het land waren, zo'n ernstige aardbeving, zo groot!
SVEn er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, [namelijk] een zodanige aardbeving [en] zo groot.
Steph και εγενοντο φωναι και βρονται και αστραπαι και σεισμος εγενετο μεγας οιος ουκ εγενετο αφ ου οι ανθρωποι εγενοντο επι της γης τηλικουτος σεισμος ουτωσ μεγας
Trans.kai egenonto phōnai kai brontai kai astrapai kai seismos egeneto megas oios ouk egeneto aph ou oi anthrōpoi egenonto epi tēs gēs tēlikoutos seismos outōs̱ megas

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Bliksem, Donder
Openbaring 4:5, Openbaring 8:5

Aantekeningen

En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, [namelijk] een zodanige aardbeving [en] zo groot.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενοντο
er geschiedden

-
αστραπαι
bliksemen
και
en
βρονται
donderslagen
και
en
φωναι
stemmen
και
en
σεισμος
aardbeving
[εγενετο]
is geschied

-
μεγας
groot
οιος
hoedanige
ουκ
niet
εγενετο
er geschiedde

-
αφ
van
ου
dat
οι
-
ανθρωποι
de mensen
εγενοντο
geweest zijn

-
επι
op
της
-
γης
de aarde
τηλικουτος
een zodanige
σεισμος
aardbeving
ουτως
zo
μεγας
een grote

En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, [namelijk] een zodanige aardbeving [en] zo groot.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!