Openbaring 16:20

ABElk eiland is gevlucht en de bergen werden niet gevonden.
SVEn alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
Steph και πασα νησος εφυγεν και ορη ουχ ευρεθησαν
Trans.kai pasa nēsos ephygen kai orē ouch eurethēsan

Algemeen

Zie ook: Bergen, Eiland

Aantekeningen

En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πασα
alle
νησος
eiland
εφυγεν
is gevloden

-
και
en
ορη
de bergen
ουχ
zijn niet
ευρεθησαν
gevonden

-

En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!