Openbaring 1:15

ABZijn voeten waren als van koperbrons, gelijk gebrand in een oven en Zijn stem was als de stem van veel wateren.
SVEn Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.
Steph και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενοι και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
Trans.kai oi podes autou omoioi chalkolibanō ōs en kaminō pepyrōmenoi kai ē phōnē autou ōs phōnē ydatōn pollōn

Algemeen

Zie ook: Voet (lichaamsdeel)
Ezechiel 1:7, Openbaring 14:2

Aantekeningen

En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
ποδες
voeten
αυτου
Zijn
ομοιοι
gelijk
χαλκολιβανω
waren blinkend koper
ως
als
εν
in
καμινω
een oven
πεπυρωμενοι
en gloeiden

-
και
en
η
-
φωνη
stem
αυτου
Zijn
ως
als
φωνη
een stem
υδατων
wateren
πολλων
van vele

En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!