Openbaring 1:5

ABEn van Jezus Gezalfde, de betrouwbare Getuige, de Eerstgeborene van de doden en de Aanvoerder van de koningen van het land.
SVEn van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
Steph και απο ιησου χριστου ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος εκ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης τω αγαπησαντι ημας και λουσαντι ημας απο των αμαρτιων ημων εν τω αιματι αυτου
Trans.kai apo iēsou christou o martys o pistos o prōtotokos ek tōn nekrōn kai o archōn tōn basileōn tēs gēs tō agapēsanti ēmas kai lousanti ēmas apo tōn amartiōn ēmōn en tō aimati autou

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene, Eredienst, Jezus Christus, Zonde
Jesaja 55:4, Handelingen 20:28, 1 Corinthiers 15:20, Colossenzen 1:18, Hebreeen 9:12, Hebreeen 9:14, 1 Petrus 1:19, 1 Johannes 1:7, Openbaring 3:14, Openbaring 5:9

Aantekeningen

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απο
van
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
ο
-
μαρτυς
Getuige
ο
-
πιστος
Die de getrouwe
ο
-
πρωτοτοκος
is, de Eerstgeborene
των
-
νεκρων
de doden
και
en
ο
-
αρχων
de Overste
των
-
βασιλεων
der koningen
της
-
γης
der aarde
τω
-
αγαπωντι
heeft liefgehad

-
ημας
Hem, Die ons
και
en
λουσαντι
gewassen heeft

-
ημας
ons
απο
van
των
-
αμαρτιων
zonden
ημων
onze
εν
in
τω
-
αιματι
bloed
αυτου
Zijn

En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!