Openbaring 21:27

SVEn in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen [spreekt]; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.
Steph και ου μη εισελθη εις αυτην παν κοινουν και ποιουν βδελυγμα και ψευδος ει μη οι γεγραμμενοι εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου
Trans.kai ou mē eiselthē eis autēn pan koinoun kai poioun bdelygma kai pseudos ei mē oi gegrammenoi en tō bibliō tēs zōēs tou arniou

Algemeen

Zie ook: Boek (des levens), Lam Gods
Exodus 32:32, Psalm 69:29, Filippenzen 4:3, Openbaring 3:5, Openbaring 20:12

Aantekeningen

En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen [spreekt]; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ου
-
μη
-
εισελθη
inkomen

-
εις
in
αυτην
haar
παν
iets
κοινον
-
και
en
ποιουν
doet

-
βδελυγμα
gruwelijkheid
και
en
ψευδος
leugen
ει
-
μη
-
οι
-
γεγραμμενοι
die geschreven zijn

-
εν
in
τω
-
βιβλιω
het boek
της
-
ζωης
des levens
του
-
αρνιου
des Lams

En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen [spreekt]; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!