Openbaring 2:16

ABKom tot inkeer! Zo niet, Ik kom snel naar u toe en Ik zal oorlog tegen u voeren met het barbarenzwaard van Mijn mond.
SVBekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.
Steph μετανοησον ει δε μη ερχομαι σοι ταχυ και πολεμησω μετ αυτων εν τη ρομφαια του στοματος μου
Trans.metanoēson ei de mē erchomai soi tachy kai polemēsō met autōn en tē romphaia tou stomatos mou

Algemeen

Zie ook: Zwaard, Zwaard (geestelijk)
Jesaja 49:2, Efeziers 6:17, Hebreeen 4:12, Openbaring 1:16

Aantekeningen

Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετανοησον
Bekeer

-
ουν
-
ει
-
δε
-
μη
-
ερχομαι
komen

-
σοι
Ik zal
ταχυ
haastelijk
και
en
πολεμησω
krijg voeren

-
μετ
zal tegen
αυτων
hen
εν
leerde
τη
-
ρομφαια
het zwaard
του
-
στοματος
monds
μου
Mijns

Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij]komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!