Openbaring 2:21

ABIk heb haar tijd gegeven, opdat zij tot inkeer zou komen uit haar prostitutie en zij is niet tot inkeer gekomen.
SVEn Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.
Steph και εδωκα αυτη χρονον ινα μετανοηση εκ της πορνειας αυτης και ου μετενοησεν
Trans.kai edōka autē chronon ina metanoēsē ek tēs porneias autēs kai ou metenoēsen

Algemeen

Zie ook: Prostitutie

Aantekeningen

En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδωκα
gegeven

-
αυτη
Ik heb haar
χρονον
tijd
ινα
opdat
μετανοηση
bekeerd

-
και
en
ου
zij heeft zich niet
θελει
-

-
μετανοησαι
zij zich zou bekeren

-
εκ
van
της
-
πορνειας
hoererij
αυτης
haar

En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!