Openbaring 4:2

ABDadelijk werd ik in een geest. Zie er stond een troon in de hemel en er was een Zittende op de troon.
SVEn terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
Steph και ευθεως εγενομην εν πνευματι και ιδου θρονος εκειτο εν τω ουρανω και επι του θρονου καθημενος
Trans.kai eutheōs egenomēn en pneumati kai idou thronos ekeito en tō ouranō kai epi tou thronou kathēmenos

Algemeen

Zie ook: Hemel, Troon

Aantekeningen

En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
εγενομην
werd ik

-
εν
in
πνευματι
den geest
και
en
ιδου
ziet

-
θρονος
den troon
εκειτο
gezet

-
εν
in
τω
-
ουρανω
den hemel
και
en
επι
op
τον
-
θρονον
er was een troon
καθημενος
er zat Een

-

En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!