Openbaring 6:16

ABZij zeiden tegen de bergen en de rotsen: "Jullie moeten op ons vallen en jullie moeten ons verstoppen voor het gezicht van Degene Die op de troon zit en voor de drift van het Lammetje.
SVEn zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Steph και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ημας και κρυψατε ημας απο προσωπου του καθημενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου
Trans.kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krypsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bergen, Lam Gods, Troon
Jesaja 2:19, Hosea 10:8, Lukas 23:30, Openbaring 9:6

Aantekeningen

En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγουσιν
zeiden

-
τοις
-
ορεσιν
tot de bergen
και
en
ταις
-
πετραις
tot de steenrotsen
πεσετε
Valt

-
εφ
Desgenen, Die op
ημας
ons
και
en
κρυψατε
verbergt

-
ημας
ons
απο
van
προσωπου
het aangezicht
του
-
καθημενου
zit

-
επι
op
του
-
θρονου
den troon
και
en
απο
van
της
-
οργης
den toorn
του
-
αρνιου
des Lams

En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!