Psalm 118:25

ABAch HEER verlos ons, ach HEER geef ons voorspoed.
SVOch HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.
WLCאָנָּ֣א יְ֭הוָה הֹושִׁ֘יעָ֥ה נָּ֑א אָֽנָּ֥א יְ֝הוָ֗ה הַצְלִ֘יחָ֥ה נָּֽא׃
Trans.’ānnā’ JHWH hwōšî‘â nnā’ ’ānnā’ JHWH haṣəlîḥâ nnā’:

Algemeen

Zie ook: Hallel (lofzang), Hosanna

Aantekeningen

Och HEERE! geef nu heil;

och HEERE! geef nu voorspoed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אָנָּ֣א

Och

יְ֭הוָה

HEERE

הוֹשִׁ֘יעָ֥ה

geef nu heil

נָּ֑א

-

אָֽנָּ֥א

och

יְ֝הוָ֗ה

HEERE

הַצְלִ֘יחָ֥ה

geef nu voorspoed

נָּֽא

-


Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!