Psalm 29:6

ABEn Hij doet ze springen als een kalf, de Libanon en de Sirjon, als een jonge wilde stier.
SVEn Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
WLCוַיַּרְקִידֵ֥ם כְּמֹו־עֵ֑גֶל לְבָנֹ֥ון וְ֝שִׂרְיֹ֗ן כְּמֹ֣ו בֶן־רְאֵמִֽים׃
Trans.wayyarəqîḏēm kəmwō-‘ēḡel ləḇānwōn wəśirəyōn kəmwō ḇen-rə’ēmîm:

Algemeen

Zie ook: Eenhoorn, Hermon, Libanon, Wilde Stier

Aantekeningen

En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּרְקִידֵ֥ם

En Hij doet ze huppelen

כְּמוֹ־

-

עֵ֑גֶל

als een kalf

לְבָנ֥וֹן

den Libanon

וְ֝

-

שִׂרְיֹ֗ן

en Sirjon

כְּמ֣וֹ

-

בֶן־

als een jongen

רְאֵמִֽים

eenhoorn


En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!