Romeinen 12:15

SVVerblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
Steph χαιρειν μετα χαιροντων και κλαιειν μετα κλαιοντων
Trans.chairein meta chairontōn kai klaiein meta klaiontōn

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Huilen, Wenen

Aantekeningen

Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαιρειν
Verblijdt

-
μετα
met
χαιροντων
de blijden

-
και
en
κλαιειν
weent

-
μετα
met
κλαιοντων
de wenenden

-

Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!