Romeinen 16:8

ABGroet Amplias, mijn geliefde in de Heer.
SVGroet Amplias, mijn beminde in den Heere.
Steph ασπασασθε αμπλιαν τον αγαπητον μου εν κυριω
Trans.aspasasthe amplian ton agapēton mou en kyriō

Algemeen

Zie ook: Amplias

Aantekeningen

Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
αμπλιαν
Amplias
τον
-
αγαπητον
beminde
μου
mijn
εν
in
κυριω
den Heere

Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!