Romeinen 6:12

SVDat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams].
Steph μη ουν βασιλευετω η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι εις το υπακουειν αυτη εν ταις επιθυμιαις αυτου
Trans.mē oun basileuetō ē amartia en tō thnētō ymōn sōmati eis to ypakouein autē en tais epithymiais autou

Algemeen

Zie ook: Zonde

Aantekeningen

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
ουν
Dat dan
βασιλευετω
heerse

-
η
-
αμαρτια
de zonde
εν
in
τω
-
θνητω
sterfelijk
υμων
uw
σωματι
lichaam
εις
om
το
-
υπακουειν
te gehoorzamen

-
αυτη
deszelven
εν
in
ταις
-
επιθυμιαις
de begeerlijkheden
αυτου
haar

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!