Romeinen 8:16

SVDezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Steph αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου
Trans.auto to pneuma symmartyrei tō pneumati ēmōn oti esmen tekna theou

Algemeen

Zie ook: 2 Corinthiers 1:22, 2 Corinthiers 5:5, Efeziers 1:13, Efeziers 4:30

Aantekeningen

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτο
Dezelve
το
-
πνευμα
Geest
συμμαρτυρει
getuigt

-
τω
-
πνευματι
geest
ημων
met onzen
οτι
dat
εσμεν
zijn

-
τεκνα
wij kinderen
θεου
Gods

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!