Romeinen 8:17

SVEn indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.
Steph ει δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χριστου ειπερ συμπασχομεν ινα και συνδοξασθωμεν
Trans.ei de tekna kai klēronomoi klēronomoi men theou synklēronomoi de christou eiper sympaschomen ina kai syndoxasthōmen

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Lijden
2 Timotheus 2:11, 2 Timotheus 2:12

Aantekeningen

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
indien
δε
En
τεκνα
wij kinderen
και
zijn, zo zijn wij ook
κληρονομοι
erfgenamen
κληρονομοι
erfgenamen
μεν
-
θεου
van God
συγκληρονομοι
medeërfgenamen
δε
en
χριστου
van Christus
ειπερ
zo wij anders
συμπασχομεν
met lijden

-
ινα
opdat
και
wij ook
συνδοξασθωμεν
met verheerlijkt worden

-

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!