Romeinen 8:18

SVWant ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
Steph λογιζομαι γαρ οτι ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προς την μελλουσαν δοξαν αποκαλυφθηναι εις ημας
Trans.logizomai gar oti ouk axia ta pathēmata tou nyn kairou pros tēn mellousan doxan apokalyphthēnai eis ēmas

Algemeen

Zie ook: Lijden
Mattheus 5:12, 2 Corinthiers 4:10, 2 Corinthiers 4:17, Filippenzen 3:20, 1 Petrus 4:13, 1 Johannes 3:1, 1 Johannes 3:2

Aantekeningen

Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λογιζομαι
ik houde het daarvoor

-
γαρ
Want
οτι
dat
ουκ
niet
αξια
is te waarderen
τα
-
παθηματα
het lijden
του
-
νυν
dezes tegenwoordigen
καιρου
tijds
προς
tegen
την
-
μελλουσαν
zal

-
δοξαν
de heerlijkheid
αποκαλυφθηναι
geopenbaard worden

-
εις
die aan
ημας
ons

Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!