Romeinen 8:28

SVEn wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn.
Steph οιδαμεν δε οτι τοις αγαπωσιν τον θεον παντα συνεργει εις αγαθον τοις κατα προθεσιν κλητοις ουσιν
Trans.oidamen de oti tois agapōsin ton theon panta synergei eis agathon tois kata prothesin klētois ousin

Algemeen

Zie ook: Danken, Lijden, Ziekte

Aantekeningen

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδαμεν
wij weten

-
δε
En
οτι
dat dengenen, die
τοις
-
αγαπωσιν
liefhebben

-
τον
-
θεον
God
παντα
alle dingen
συνεργει
medewerken

-
εις
ten
αγαθον
goede
τοις
-
κατα
dengenen, die naar
προθεσιν
voornemen
κλητοις
geroepen
ουσιν
zijn

-

En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, [namelijk] dengenen, die naar [Zijn] voornemen geroepen zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!