G232 ἁλιεύω
vissen

Bijbelteksten

Johannes 21:3Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken