G424 ἀνέρχομαι
opgaan, stijgen

Bijbelteksten

Johannes 6:3En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.
Galaten 1:17En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus.
Galaten 1:18Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin