G623 Ἀπολλύων
Apollyon

Bijbelteksten

Openbaring 9:11En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse [taal] had hij den naam Apollyon.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel