G823 ἄτομος
moment, ondeelbaar, tijdsmoment

Bijbelteksten

1 Corinthiers 15:52In een punt des [tijds], in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel