G855 ἄφαντος
onzichtbaar, verborgen, spoorloos

Bijbelteksten

Lukas 24:31En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech