G857 ἀφειδία
meedogenloze gestrengheid

Bijbelteksten

Colossenzen 2:23Dewelke wel hebben een [schijn]rede van wijsheid in eigenwilligen [gods]dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, [doch] zijn niet in enige waarde, [maar] tot verzadiging van het vlees.

Mede mogelijk dankzij