G1015 βουνός
heuvel, hoogte

Bijbelteksten

Lukas 3:5Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme [wegen] zullen tot een rechten [weg] worden, en de oneffen tot effen wegen.
Lukas 23:30Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken