G1714 ἐμπρήθω
branden, verwoesten (met vuur)

Bijbelteksten

Mattheus 22:7Als nu de koning [dat] hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.

Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker