G1749 ἔνεδρον
hinderlaag, belaging

Bijbelteksten

Handelingen 23:16En als de zoon van Paulus' zuster deze lage gehoord had, kwam hij daar, en ging in de legerplaats, en boodschapte het Paulus.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen