G2088 ἑτέρως
anders, verschillend

Bijbelteksten

Filippenzen 3:15Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken