G2503 ἰῶτα
jota

Bijbelteksten

Mattheus 5:18Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen