G2519 καθηγητής
gids, leraar, opvoeder

Bijbelteksten

Mattheus 23:8Doch gij zult niet rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, [namelijk] Christus; en gij zijt allen broeders.
Mattheus 23:10Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, [namelijk] Christus.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken