G3416 Μνάσων
Mnason

Bijbelteksten

Handelingen 21:16En met ons gingen ook [sommigen] der discipelen van Cesarea, leidende [met zich] een zekeren Mnason, van Cyprus, een ouden discipel, bij dewelken wij zouden te huis liggen.

Mede mogelijk dankzij