G3773 Οὐρβανός
Urbane

Bijbelteksten

Romeinen 16:9Groet Urbanus, onzen medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin